Den reella världen och den digitala världen – framtiden tillhör båda.

Gates citat

”The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow”

– Bill Gates, founder, Microsoft

 

”There are managers so preoccupied with their e-mail messages that they never look up from their screens to see what’s happening in the nondigital world”

– Mihaly Csikszentmihalyi, Hungarian psychologist and theorist

 

”Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge.”

– Jimmy Wales, founder, Wikipedia

Tänker du Employer Branding när du väljer rekryteringspartner?

Att tänka Employer Branding vid valet av rekryteringspartner är viktigt, eftersom personerna som utför rekryteringen kommer att vara representanter för ditt varumärke under några veckor, kanske längre.
Se därför till att välja en partner som du känner kan vara en bra representant för ditt företag, någon som på djupet engagerar sig i ditt företag, varumärke och visioner, och som förmedlar detta på ett bra sätt till kandidaterna. Det kan vara avgörande i en situation där kandidaten besitter en attraktiv kompetens och har möjlighet att vara kräsen i sitt val av framtida arbetsgivare.

Se därför till att ha en dialog angående Employer Branding med din tilltänkta rekryteringspartner och välj den som du känner är en bra representant för ditt företag.

Mod och konsekvensanalys i den agila organisationen.

I den agila organisationen ser man gärna att medarbetarna är modiga, kreativa och vågar tänja på de personliga gränserna. De uppmuntras att våga lita på sin förmåga, kasta sig ut och se om vingarna/idéerna bär. Ofta ger det överraskande goda resultat, och det är också därför agila organisationer är mer kreativa och innovativa än organisationer där medarbetarna känner sig låsta i stela regelverk och inte vågar lägga fram sina idéer.

Men det kan ändå vara bra att ha vissa vägledande ramar om hur långt man kan gå i sin kreativitet och vad man strävar mot, och framför allt att göra en konsekvensanalys innan genomförandet. Att ställa sig frågan: Om jag gör det här, vad kan det få för konsekvenser? Vad är det värsta som kan hända?

Om svaret känns hanterbart så är det bara att köra.
Medarbetaren får inte vara rädd för att misslyckas, utan istället när man utvärderar resultatet ta lärdom av det som gick snett.
Och inte göra samma misstag igen.

Företag kommer att tvingas motivera sin existens

Att det uppkopplade samhället förändrar våra arbetsliv märks allt tydligare, och det visar nu också en Delfistudie från Ericsson Networked Society Lab. Bland annat visar studien att var, när och hur man utför sitt arbete kommer i framtiden ses som mindre viktigt. Däremot kommer genererade värden att ha allt större betydelse och arbetet kommer mätas utifrån det.

Något som också är intressant ur ett rekryterings- och employer branding perspektiv är att studien även visar att företag kommer att tvingas bli mycket bättre på att motivera sin existens i framtiden.
”Hur bidrar företaget till samhällsutvecklingen? Har verksamheten en djupare mening? Den typen av frågor måste företagen ta ställning till för att kunna attrahera rätt personer.” säger Mikael Eriksson Björling, expert på konsumentbeteenden på Ericssons Consumer Lab.

Läs mer om studien i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/sa-forandras-vart-uppkopplade-arbetsliv/

Employer Branding i hetluften

Att rekrytera rätt person till rätt plats är en utmaning, speciellt när du vill hitta medarbetare med ovanlig kompetens. En hjälp på traven är att som företag ha en väl genomtänkt Employer Branding strategi, där HR och Marknadsföring möts i en värdefull synergi.

Att profilera sitt företag på rätt sätt kan vara a och o när man söker nya medarbetare. Det har blivit allt viktigare att tänka på hur företaget uppfattas utåt, för att få den attraktive kandidaten att lockas till just ditt företag. Det kan tyckas självklart för vissa, men långt ifrån alla organisationer har en utformad plan för sin Employer Branding.

Exempel på frågor man kan ställa sig är:

  • Hur är marknadsföringen av företaget/varumärket utformad, och i vilka kanaler syns vi?
  • Vad har vi för mål, visioner och värderingar?
  • Hur speglas dessa visioner i våra marknadsföringskampanjer?

Att ha klara svar på dessa frågor och jobba på ett genomtänkt sätt för att skapa en positiv uppfattning om er som arbetsgivare kan vara avgörande i ett rekryteringssammanhang.

Så – plocka fram era styrkor.

Vad har ditt företag som skulle kunna locka den kandidat som står och väljer mellan flera attraktiva erbjudanden, att välja just er?

Agila ledare – ett måste i en föränderlig värld?

Agila ledare ett måste i en föränderlig värld?

Är det någon som INTE vill ha en Agil ledare i vår snabbt föränderliga värld? I min profession tillsätter vi många chefer särskilt inom IT och teknik-området men även inom andra områden. Om vi arbetar med allt för långsiktiga mål finns det risk att vi fokuserar fel eftersom målet kanske borde ha förändrats under resans gång. Istället kanske projektet blev en surdeg? Det är också intressant att se hur företag får större framgång när man inser att olika funktioner inom företaget bör arbeta mycket tight med affärsverksamheten och därmed når man oanade resultat!

Unga mentorer – en möjlighet till ökad framgång!

För att företag ska kunna erbjuda rätt produkter och tjänster och kunna locka till sig rätt personal behöver de förstå människors beteenden, de som gäller nu, men också hur vi kommer att bete oss i den närmaste framtiden.

Allt för ofta hör jag uttryck som förkastar sociala medier, nya kommunikationsmetoder och beteenden som kanske främst förknippas med yngre generationer. Att personer i  ledande positioner inte vill adaptera nya beteenden och förringar kraften i de förändringar som exempelvis internet och ny teknik utgör en stor risk hos ett företag.

Ett framgångsrikt sätt, som jag har bekantat mig med, är att arbeta med ”omvänd mentoring” eller unga mentorer. Företagsledaren blir då ”adept”. Detta startar ofta nya och oväntade tankeprocesser i företagsledningar eller andra grupper som behöver förnya sina perspektiv för att nå affärsmässig framgång. Exempel där företaget ofta blir mer framgångsrika är inom Employer Branding (hur företaget lyckas attrahera rätt personal) hur företaget kommunicerar med sin omgivning, produkt- och tjänsteutveckling.

Omvänt mentorskap går lättare om adepten är öppen och kan släppa prestigen. Adepten och Mentorn ska vara jämbördiga. Självklarheter och värderingar kan sättas i gungning och adepten kanske inte får de svar från sin omvända mentor som hen hade förväntat eller önskat sig. Detta kan vara utmanande, men ger i slutändan utveckling och framgång för företaget.

Omvänt mentorskap fungerar också att applicera om en företagsledning vill få in perspektiv från grupper som inte är representerade i ledningsgruppen, exempelvis andra kulturer.

Företag som har använt unga mentorer framgångsrikt är exempelvis Telia och Nordnet.

Orden du bör byta ut för ett effektivare samtal

Question-Microsoft

Ibland sitter framgången i detaljerna. Här tar jag upp orden: varför, man och men som ofta kan bytas ut för bättre samtal.

Känner du igen dig i följande situation. Du ställer frågan ”Varför” och personen du frågat kanske lagt armarna i kors, lutat sig bakåt eller agerat i försvar?

Nästa gång du vill ställa en varför-fråga, prova istället att fråga ”Hur kommer det sig…” och du kommer märka att du får en annan reaktion.

Prova att stryka alla ”man” ur dina samtal och ersätt dem med ”jag”. Du kommer att bli mer tydlig och mer förtroendeingivande.

Många använder ordet ”men” ofta. Ordet ”men går ofta att byta ut mot ett ”och”.  Exempel Jag tycker att du formulerar dig bra i dina artiklar MEN du skulle kunna bli bättre på stavningen.

Prova istället – Jag blir så entusiastisk när jag läser dina välformulerade artiklar och de skulle bli ännu bättre om du gjorde en stavningskontroll innan du publicerar dem.

I meningen ovan lade jag också till en känsla (entusiastisk) och ett förslag på handling/beteende (stavningskontroll) istället för feedback på en färdighet.

Lycka till!

Introvert/Extrovert

I en tid då de som är utåtriktade värderas högst är det inte helt enkelt för de introverta att ta plats. Det finns många förutfattade meningar om att introverta människor är samma sak som asociala, blyga eller tråkiga människor. Men att vara introvert är absolut inte detsamma som att vara blyg eller tråkig, det handlar istället om var man hämtar energi. Extroverta stimuleras av sällskap och kontakt, medan de introverta behöver avskildhet och lugna stunder. Intressant är också att ny forskning visar på att introverta personer faktiskt ofta är bättre chefer och ledare – tvärtemot den gängse uppfattning som råder idag.