Tänker du Employer Branding när du väljer rekryteringspartner?

Att tänka Employer Branding vid valet av rekryteringspartner är viktigt, eftersom personerna som utför rekryteringen kommer att vara representanter för ditt varumärke under några veckor, kanske längre.
Se därför till att välja en partner som du känner kan vara en bra representant för ditt företag, någon som på djupet engagerar sig i ditt företag, varumärke och visioner, och som förmedlar detta på ett bra sätt till kandidaterna. Det kan vara avgörande i en situation där kandidaten besitter en attraktiv kompetens och har möjlighet att vara kräsen i sitt val av framtida arbetsgivare.

Se därför till att ha en dialog angående Employer Branding med din tilltänkta rekryteringspartner och välj den som du känner är en bra representant för ditt företag.

Introvert/Extrovert

I en tid då de som är utåtriktade värderas högst är det inte helt enkelt för de introverta att ta plats. Det finns många förutfattade meningar om att introverta människor är samma sak som asociala, blyga eller tråkiga människor. Men att vara introvert är absolut inte detsamma som att vara blyg eller tråkig, det handlar istället om var man hämtar energi. Extroverta stimuleras av sällskap och kontakt, medan de introverta behöver avskildhet och lugna stunder. Intressant är också att ny forskning visar på att introverta personer faktiskt ofta är bättre chefer och ledare – tvärtemot den gängse uppfattning som råder idag.