Tänker du Employer Branding när du väljer rekryteringspartner?

Att tänka Employer Branding vid valet av rekryteringspartner är viktigt, eftersom personerna som utför rekryteringen kommer att vara representanter för ditt varumärke under några veckor, kanske längre.
Se därför till att välja en partner som du känner kan vara en bra representant för ditt företag, någon som på djupet engagerar sig i ditt företag, varumärke och visioner, och som förmedlar detta på ett bra sätt till kandidaterna. Det kan vara avgörande i en situation där kandidaten besitter en attraktiv kompetens och har möjlighet att vara kräsen i sitt val av framtida arbetsgivare.

Se därför till att ha en dialog angående Employer Branding med din tilltänkta rekryteringspartner och välj den som du känner är en bra representant för ditt företag.

Mod och konsekvensanalys i den agila organisationen.

I den agila organisationen ser man gärna att medarbetarna är modiga, kreativa och vågar tänja på de personliga gränserna. De uppmuntras att våga lita på sin förmåga, kasta sig ut och se om vingarna/idéerna bär. Ofta ger det överraskande goda resultat, och det är också därför agila organisationer är mer kreativa och innovativa än organisationer där medarbetarna känner sig låsta i stela regelverk och inte vågar lägga fram sina idéer.

Men det kan ändå vara bra att ha vissa vägledande ramar om hur långt man kan gå i sin kreativitet och vad man strävar mot, och framför allt att göra en konsekvensanalys innan genomförandet. Att ställa sig frågan: Om jag gör det här, vad kan det få för konsekvenser? Vad är det värsta som kan hända?

Om svaret känns hanterbart så är det bara att köra.
Medarbetaren får inte vara rädd för att misslyckas, utan istället när man utvärderar resultatet ta lärdom av det som gick snett.
Och inte göra samma misstag igen.

Företag kommer att tvingas motivera sin existens

Att det uppkopplade samhället förändrar våra arbetsliv märks allt tydligare, och det visar nu också en Delfistudie från Ericsson Networked Society Lab. Bland annat visar studien att var, när och hur man utför sitt arbete kommer i framtiden ses som mindre viktigt. Däremot kommer genererade värden att ha allt större betydelse och arbetet kommer mätas utifrån det.

Något som också är intressant ur ett rekryterings- och employer branding perspektiv är att studien även visar att företag kommer att tvingas bli mycket bättre på att motivera sin existens i framtiden.
”Hur bidrar företaget till samhällsutvecklingen? Har verksamheten en djupare mening? Den typen av frågor måste företagen ta ställning till för att kunna attrahera rätt personer.” säger Mikael Eriksson Björling, expert på konsumentbeteenden på Ericssons Consumer Lab.

Läs mer om studien i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/sa-forandras-vart-uppkopplade-arbetsliv/

Employer Branding i hetluften

Att rekrytera rätt person till rätt plats är en utmaning, speciellt när du vill hitta medarbetare med ovanlig kompetens. En hjälp på traven är att som företag ha en väl genomtänkt Employer Branding strategi, där HR och Marknadsföring möts i en värdefull synergi.

Att profilera sitt företag på rätt sätt kan vara a och o när man söker nya medarbetare. Det har blivit allt viktigare att tänka på hur företaget uppfattas utåt, för att få den attraktive kandidaten att lockas till just ditt företag. Det kan tyckas självklart för vissa, men långt ifrån alla organisationer har en utformad plan för sin Employer Branding.

Exempel på frågor man kan ställa sig är:

  • Hur är marknadsföringen av företaget/varumärket utformad, och i vilka kanaler syns vi?
  • Vad har vi för mål, visioner och värderingar?
  • Hur speglas dessa visioner i våra marknadsföringskampanjer?

Att ha klara svar på dessa frågor och jobba på ett genomtänkt sätt för att skapa en positiv uppfattning om er som arbetsgivare kan vara avgörande i ett rekryteringssammanhang.

Så – plocka fram era styrkor.

Vad har ditt företag som skulle kunna locka den kandidat som står och väljer mellan flera attraktiva erbjudanden, att välja just er?