Employer Branding handlar om att skapa en positiv bild och känsla för ert företag med tre fokusgrupper: framtida medarbetare, medarbetare och fd anställda. Förenklat kan det se ut så här:

  • Där vill jag jobba
  • Här är jag stolt över att arbeta, här trivs jag
  • Jag är stolt över att ha arbetat för företaget

De senaste åren har allt fler företag blivit varse om vikten av att ha en strategisk plan för hur man ser ut och upplevs som arbetsgivare.

Sociala medier ger oss stora möjligheter att forma och påverka den bild som allmänheten får av vår organisation. Många av våra kandidater söker information om potentiella arbetsgivare på såväl hemsidor, Linkedin, google med mera. En del söker också på befintliga medarbetare, några ratar informationen som finns tillgänglig på hemsidan (corporate bullshit).

Att styra upp vad som dyker upp i flöden på sociala medier kan vara en utmaning. Svårare är att se till att man som företag har lika bra introduktioner som avslut på anställningar, att skapa en positiv företagskultur som attraherar, behåller och utvecklar talanger, samt finna ambassadörer inom olika områden i organisationen som representerar den känsla och bild av företaget som man vill förmedla.

För en tid sedan fick jag förmånen att träffa HR-chefen för ett stort bolag i Sverige. Jag imponerades av det bemötande jag fick av alla jag träffade i  organisationen. I ärlighetens namn fick jag träffa några personer från organisationen innan jag fick möjlighet till möte med HR-chefen :-). Jag hade studerat deras organisation under en längre tid och fick nu chans att fråga hur det hade lyckats skapa en, i mina ögon, så attraktiv och intressant arbetsplats. Två av de framgångsfaktorer (det fanns fler) som jag identifierade var:

  • En tydlig, strategisk plan för hur man upplevs och är som arbetsgivare (och som företag för kunder)
  • Tålamod

För denna organisation, och denna HR-chef, har det tagit många år att komma dit de är idag. Det handlar alltså inte om någon ”quick fix” utan om strategi, uthållighet och tålamod för att skapa ett starkt Emloyer Brand. Lycka till med ert arbeta!